เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี (ระนาด)

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี (ระนาด)

               ระนาด ถือเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบระนาดหินซึ่งอาจเป็นต้นแบบของระนาดไม้ในปัจจุบัน ระนาดหินเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกถึงเครื่องดนตรีประเภทตีที่มีต้นกำเนิดมานาน โดยระนาดหินดังกล่าวมีอายุเก่าแก่ประมาณ 3000 ปี มีลักษณะเป็นขวานหินยาว โดยพบครั้งแรกที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

                จากการค้นพบระนาดหินจึงทำให้มนุษญ์เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องดนตรี และพัฒนาจนกลายเป็นระนาดไม้ในปัจจุบัน โดยระนาดไม้มีพัฒนาการมาจาก กรับ หรือ โกร่ง ที่ปกติใช้เพียง 2 ชิ้นแต่ได้มีการนำเอากรับที่เป็นท่อนไม้สั้นๆนำมาวางเรียงกัน และใช้ไม้ตีลงไปทำให้เกิดทำนองเสียงสูง-ต่ำ แตกต่างกันไปตามขนาดของความสั้น-ยาว และความหนา-บางของวัตถุ การตั้งชื่อให้กับระนาดมีการสันนิษฐานออกเป็น 2 กระแส คือ กระแสแรก คำว่าระนาดอาจจะแผลงมากจากคำว่า ราด เช่นคำว่า เรียด แผลงเป็น ระเรียด ราบ แผลงเป็น ระนาบ อีกทั้งยังมีสำนวนที่พูดติดปากมาตั้งแต่โบราณว่า ปี่พาทย์ ราด ตะโพน ซึ่งคำว่าราด อาจหมายถึงระนาดเอก ซึ่งคำว่าราด มีความหมายว่า แผ่ออกไป กระจายออกไป โดยจะพ้องกับ การนำเอากรับหรือลูกระนาดมาวางเรียงและลดหลั่นกันหรือการนำท่อนไม้มาวางเรียงขวางทางเดินแล้วเรียกท่อนไม้นั้นว่า ลูกระนาด แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าการเรียกชื่อดังกล่าวจะถูกนำมาเรียกเป็นชื่อเครื่องดนตรีในภายหลังได้อย่างไร ส่วนกระแสที่สอง คำว่าระนาดน่าจะมาจากภาษาเขมร โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าระนาดอาจจะไม่ใช่คำในภาษาไทยยิ่งไปพบคำเขมรที่เขียนว่า “ราด” คนเขมรออกเสียงว่า “เรียะส์” แต่ไทยออกเสียงว่า “ราด” เป็นคำกริยาแปลว่า “คราด” เขามีวิธีทำคำกริยาให้เป็นคำนามด้วยการเติมกลางคำ (INFIX) คือแทรกตัว “น” เข้าไปเป็น “รนาส” คนเขมรอ่านว่า “โรเนียะส์” แต่คนไทยอ่านว่า “ระนาด” แปลว่า “ลูกคราด” เวลาเขียนคำเขมรที่สะกดด้วยตัว “ส” เมื่อเป็นภาษาไทยมักจะแปลง ตัว “ส” ให้เป็น “ด” เช่น “โปรส” เป็น “โปรด” เป็นต้น ดังนั้นคำว่า “ระนาส” จึงกลายเป็น “ระนาด” ไป

Continue Reading

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากล

               เครื่องดนตรีของชาติตะวันตกเป็นที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และกลายเนดนตรีของคนทุกชาติทุกภาษา จึงทำให้เกิดเป็น ดนตรีสากล เครื่องดนตรีตะวันตกก็เช่นเดียวกัน โดยเครื่องดนตรีมีอยู่หลายแบบแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ความนิยมแต่ละท้องถิ่น แต่ละชนชาติ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นที่ยอมรับของคนทุกชาติ จึงเกิดคำว่า เครื่องดนตรีสากล

                เครื่องดนตรีจะแบ่งเป็น 5 ประเภท

  • เครื่องดนตรีประเภทสาย เป็นเครื่องประเภทสาย โดยสายจะทำมาจากเส้นลวด เส้นเอ็น เส้นไหม ไนล่อน หรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง ความดังของเสียงจะขึ้นอยู๋กับรูปร่างและวัสดุที่นำมาใช้ทำกะโลหดนตรี เพราะกะโหลกดนตรีทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย เครื่องสายที่นำมาประสมวงดนตรี ก็คือ ประเภทเครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ ฮาร์พ ลูท แบนโจ กีต้าร์ แมนโดลิน
  • เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ เป็นเครื่องประเภทเป่าลมผ่านช่องแคบๆให้เข้าไปในท่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงให้ดังขึ้น ลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามขนาดของท่อ ความสั้นยาวของท่อและความแรงของลมที่เป่าภายในท่อ
  • เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง เป็นดนตรีประเภทนี้จะทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงจะเกิดจากการเป่าผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ
  • เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู๋ในกลุ่มก็คือ มีลิ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อเปลี่ยนเสียงดนตรี โดยเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากัน โดยปกติคีย์เป็นขาวหรือดำ คีย์สีดำมากกว่าคีย์สีขาว เครื่องดนตรีในกลุ่มนี้มีหลายลักษณะ เช่น เปียโน ฮาร์ปซิครอ์ด เกิดเสียงโดยการกดคีย์ที่ต้องการ แล้วคีย์จะส่งแรงไปที่กลไลต่างๆ ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงดังขึ้น
  • เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดจากการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือการขูด การตีอาจจะใช้ไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งทำให้เกิดเสียงเครื่องกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง

Continue Reading

รวมละครซีรีย์ Hot Hit ของเกาหลี ในเดือนมิถุนายนนี้

รวมละครซีรีย์ Hot Hit ของเกาหลี ในเดือนมิถุนายนนี้

เนื่องจากความนิยมจนกลายมาเป็นกระแสร้อนแรงในเมืองไทย สำหรับละครซีรีย์ Hot Hit จากประเทศเกาหลี ซึ่งมียอดขายและยอดวิวสูงมากในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2017 นี้

มาเริ่มกันที่ละครยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

พินอคคิโอ – Pinocchio

ละครที่ว่าด้วยเด็กสาวผู้ซึ่งเป็นโรคพินอคคิโอ (Pinocchio) โรคที่เกาหลีรู้จักกันว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถพูดเรื่องโกหก หรือแม้แต่จะคิดโกหกใดๆ ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อใดที่เธอโกหกเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดอาการสะอึกตามมาในทันที จนทำให้คนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ว่านั่นคือเธอกำลังพูดโกหกอยู่

ในเวลาต่อมาเมื่อเธอได้พบกับเด็กหนุ่มผู้ซึ่งสูญเสียทุกคนในครอบครัว จากความผิดพลาดของนักข่าวและคนรอบข้าง ที่ระบุว่าพ่อของเขามีส่วนรู้เห็นกับการตายของเพื่อนร่วมงาน และด้วยความเครียดจึงทำให้แม่ของเขาคิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการพาเขากระโดดหน้าผาพร้อมกัน แต่กลับไม่มีใครรู้เลยว่าเขารอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นปู่ของเด็กสาวที่เป็น Pinocchio เด็กหนุ่มเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการอุปการะเลี้ยงดูจากปู่ที่เป็นโรคความจำเสื่อม แต่เนื่องจากปู่คิดว่าเขาคือลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้ว เขาจึงกลายเป็นลูกชายคนโตและเป็นลุงของเด็กสาวอีกด้วย

หลังจากหนุ่มสาวเติบโตและเรียนจบ ทั้งคู่มีความใฝ่ฝันที่จะต้องเป็นนักข่าวให้ได้ แต่ปัญหายิ่งใหญ่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะวงการอาชีพนักข่าวไม่ได้สวยหรูเรียบง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไว้ และอุปสรรคยิ่งใหญ่ก็คือ Pinocchio จะไม่สามารถพูดโกหกได้ และการเข้าสู่สายอาชีพนักข่าวนี้อาจจะทำให้พวกเขาแตกหักกัน

 

ซีรีย์เกาหลีเดือนมิถุนายน

 

ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ – Descendants Of The Sun

ซีรีย์มาแรง ที่คนไทยตั้งหน้าตั้งตารอมานาน ยิ่งดูยิ่งอมยิ้มและจิกหมอนไปในเวลาเดียวกัน คือ ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ หรือ Descendants Of The Sun ซึ่งมี ซงจุงกิ ที่รับบทเป็นนักแสดงนำและยังเป็นพระเอกที่สุดแสนจะตะมุตะมิเอามากๆ จนเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็หลงใหลได้ปลื้มไปตามกัน เพราะพระเอกสุดหล่อคนดังเล่นเข้ากรมทหารไปรับใช้ชาติตามหน้าที่นานถึง 2 ปี จึงสร้างความคิดถึงเป็นอย่างมากให้กับบรรดาแฟนคลับ

สำหรับบทบาทของนางเอกซึ่งมี ซองเฮเคียว มารับบทแสดงนำคู่กันกับพระเอกสุดหล่อ ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับชายชาติทหารผู้ซึ่งต้องรักษาบ้านเมืองเพื่อความสงบสุข โดยจำต้องจากบ้านเมืองเกาหลีไปช่วยศึกรบที่อุรุค ที่ตั้งอยู่ทางแถบยุโรปตะวันออก (สมมุติ) ซงจุงกิ หรือ กัปตัน (พระเอกสุดหล่อ) ตำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองรบภาคพิเศษในครั้่งนี้ เกิดความบังเอิญไปพบกับ คังโมยอน (นางเอก) ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นหน่วยแพทย์อาสาดูแลผู้ที่เจ็บป่วย เมื่อทั้งคู่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันจึงทำให้พบกับสงคราม รวมทั้งโรคระบาดที่เป็นผลตามมาอย่างมากมาย จนเป็นเหตุให้ความรู้สึกของทั้งคู่นั้น กลายมาเป็นความรักต่อกัน

 

 

 

Continue Reading